Category: Үй-бүлө

Home / Үй-бүлө
Шарият матчествого кандай карайт?
Post

Шарият матчествого кандай карайт?

МЭЭРИМДҮҮ ЖАНА ЫРАЙЫМДУУ АЛЛАНЫН АТЫ МЕНЕН!  Урматтуу мусулман бир туугандар, мекендештерим! Шарият матчествого кандай карайт? Ар бир перзент тегин билүүгө укуктуу. Баланын ким төрөгөндүгү айдан ачык. Ал эми текти атага таандык кылуу муктаждыгы өтө зарыл. Ошондуктан Ислам дини баланын тегин атага таандык кылат. Адам атадан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардык адамзат урпагы, бардык мамлекеттерде уулга...