Намаз китеби

Даарат

(الوضوء) - сөздүк мааниси – таза болуу, диндеги мааниси – бетти, эки колду чыканак менен бирге, эки бутту томук (кызыл ашык) менен кошо жуу жана башка масх тартуу түрүндө жүзөгө ашкан өзгөчө тазалык.

Даарат «парз», «сүннөт» жана «мустахаб» амалдардан турат.

Даараттын парздары: бетти, эки колду чыканак менен бирге, эки бутту томук (кызыл ашык) менен кошо жуу жана баштын төрттөн бир бөлүгүн сылоо. Даараттын парздарынан бири аткарылбаса, анда ал даарат жараксыз болуп эсептелет.


Ниет жана «бисмилла».
Даарат алуудан мурда ниет (жүрөктөн каалоо) кылуу жана «Бисмиллаахир Рохмаанир Рохиим» деп айтуу сүннөт. Мындан кийин төмөнкү амалдар аткарылат:


Беш манжаны жуу.
Колду билекке чейин жуу. Даарат колду билекке чейин жуу менен башталат. Жууган кезде так үч жолудан жуу жана оң жактан баштоо сүннөт.


Оозду чайкоо
Кийинки амал оозду чайкоо. Бул амалды үч ирээт кайталоо сүннөт. Оозго суу оң кол менен алынат.


Мурунга суу алуу
Мурунга оң кол менен суу алып, сууну дем менен тээ каңшарга жеткире тартып сол кол менен чимкирүү керек. Бул амалды үч ирет кайталоо сүннөт.


Бетти жуу
Бет – узунунан: чач чыккан жерден ээктин астына чейин, туурасынан: эки кулактын аралыгы болуп эсептелет. Бетти үч жолу жуу сүннөт. Эгер сакалы коюу болсо сакалдын астын (терини) жуу парз эмес, ал эми сакал суйук болсо сакалдын астындагы териге суу жеткирүү парз.


Эки колду жуу
Эки кол манжалардын учтарынан баштап чыканактан өткөрө жуулат. Даараттын башында беш манжаны жуу сүннөт болсо, бул жерде парз.Оң колдон баштоо жана үч ирет жуу сүннөт.


Башка масх тартуу
Эки колду жуугандан соң башка, кулактарга жана моюнга масх тартылат. Эки кол суулангандан кийин үч манжа (чыпалак, аты жок жана ортон манжалары) учма-уч келтирилип, маңдайдан артты көздөй тартылат, кайра желке жактан маңдайды көздөй алакан менен баштын каптал тарабы сыланат. Кийин сөөмөй менен кулак ичи, баш бармак менен кулак сырты сүртүлөт. Кийин алакандын сырты менен моюнга масх тартылат.


Эки бутту жуу
Акыркы амал эки бутту кызыл ашык менен кошуп жуу. Оболу оң, андан кийин сол бутту жуу жана үч ирет жуу сүннөт.

Дуа
Даарат алып бүткөндөн кийин «Ашхаду аллаа илааха иллаллооху вахдахуу лаа шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан ъабдухуу ва росуулух», «Аллоохум-мажъалнии минат тавваабиина важъалнии минал мутатоххириин» деп айтуу сооптуу болот.